Avaleht
Meie Spordikool

Tallinna Spordikool asutati Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatava huvikoolina 1. aprillil 2014.

Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 otsusega korraldatakse ajavahemikus 1. juunist 31. augustini 2016 Tallinna Spordikool huvikoolist ümber saavutussporti korraldavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatavaks linna spordiasutuseks.

Tallinna Spordikooli uueks ülesandeks on keskenduda saavutusspordi edendamisele, tekitades spordiklubide ja spordikooli vahel koostöö, millega on võimalik tagada saavutussportlastele parem ettevalmistus ning võistlusväljund. Eraspordiklubid korraldavad laste ja noorte treeningtegevust vastavalt sporditegevuse toetuse korrale, tagavad kõigile soovijatele võimaluse spordiga tegeleda ning laia spordialade valiku. Tallinna Spordikooli tegevuse eesmärk on võimaldada 11–19‑aastastel, erandjuhtudel kuni 23-aastastel sportlastel, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna linn, tegeleda saavutusspordiga. Spordikool korraldab saavutussportlasele eesmärgi täitmiseks vajalikke lisatreeninguid, lähtudes sportlase vajadustest, eeldustest ja ettevalmistuse tasemest, andes konkreetse spordialaga seotud süvateadmisi ja tagades rahvusvahelise võistlusväljundi.

Spordikool korraldab saavutussportlaste sporditegevust tsüklite kaupa, mille kohta sõlmitakse spordiklubi ja/või sportlasega koostööleping.

Sportlased ja sportmängude võistkonnad ning treenerid valitakse spordialadele konkurssidega, mis kuulutatakse välja aprillis. Konkursil kandideerimise taotlused esitavad spordiklubid, treenerid ja/või sportlased. Konkursse puudutav info avaldatakse veebis ja edastatakse spordialaliitudele.

Konkursil osalevate alade valik tehakse olümpiaalade ja Tallinna eelisarendatavate alade hulgast vastavalt asutuse eelarvelistele võimalustele.

Kohtumiseni!

Uudised

Kirjuta meile