Iluuisutamise vastuvõtutingimused 2022
07.03.2022

Tallinna Spordikooli iluuisutamise spordiala nõuded, kriteeriumid ja sisseastumistingimused mai 2022

1. Spordikooli kandideerimiseks esitavad treenerid avalduse läbi elektroonilise vormi koos portfooliotega sportlase tulemuste kohta

31. maiks 2022, märkides ära täidetud kriteeriumid.

2. Portfoolios peavad kajastuma tiitlivõistluste saavutused, tehnilise taseme näitajad (elemendid ja võistluste tehnilised punktid) vastavalt sportlase vanusegrupile. Arvestatakse ainult ISU ja EUL kalenderplaanis olevate võistluste tulemusi.

3. Sportlased, kes on spordikooli nimekirjas ja täidavad hooaja jooksul kõrgema tasemegrupi kriteeriumid, viiakse üle vastavasse tasemegruppi. Sellised muudatused viiakse sisse 1. jaanuari ja 1. septembri seisuga.

4. Sportlased, kes on spordikooli nimekirjas, kuid ei ole 31. maiks 2022 täitnud oma taseme kriteeriume, arvatakse spordikooli nimekirjast välja 1. juunist 2022.

5. Ilma konkursita võetakse vastu järgmiste saavutuste alusel:

– 1. koht ENMV (Advanced Novice), tehnilised elemendid, kusjuures 2A on kohustuslikja tehnilised punktid vastavalt vanusele kehtestatud nõuetele. Täidetud peavad olema vähemalt kaks eeltoodud nõuet.

– 1. koht ENMV (Juunior)/EMV (Seenior) ja /või täitnud EM, MM ja JMM tehnilised kriteeriumid ning elemendidvastavalt vanusele kehtestatud nõuetele. Täidetud peavad olema vähemalt kaks eeltoodud nõuet.

  • TSK3 taseme kriteeriumid on võimalik täita noorematel sportlastel ENMV, EMV või ISU rahvusvahelistel võistlustel.

Hüppeelementide ja piruettide sooritatuks loetakse võrdse või kõrgema baasväärtusega element. Hüppeelemente, mis on märgitud e, <, << ei arvestata. Piruetid peavad olema vastava raskustasemega. Tehnilise taseme katsete nõuded on esitatud alljärgnevas tabelis.

6. Treener kinnitab kirjalikult oma valmisolekust asuda sportlastega treenima vastavalt spordikooli poolt pakutud tingimustele nädala jooksul pärast vastuvõtutulemuste teadasaamist.

Vanus

Hüppeelemendid

Piruetid

Tehniline miinimum

TSK tasemed

1.07.2009 ja nooremad

2A

CCoSp2

CCSp2/CSSp2/FSp2

FSSp3/FCSp3/CSSp3/CCSp3/LSp3

CCoSp3

BN/ Cubs /Chicks: 18.00

FS Advanced Novice: 26.00

TSK1

TSK2

1.07.2008 – 30.06.2009 ja nooremad

2A, üks kolmekordne hüpe

FSSp3/FCSp3

CCoSp3/FCCoSp4

LSp3/SSp4/CSp4

CSSp3/CCSp3

FS AdvNov/FS Junior:

EUL ENMV kriteeriumid

TSK2

1.07.2007 – 30.06.2008 ja nooremad

2A, kaks kolmekordset hüpet

AdvNov

FSSp3/FCSp3/CSSp3/LSp3

CCoSp3

Junior: FSSp4/FCSp4

CSSp4/CCSp4

CCoSp4/FCCoSp4

LSp4/SSp4/CSp4

FS AdvNov/FS Junior

EUL ENMV kriteeriumid

Junior: ISU JWC kriteeriumid

TSK2

TSK3

1.07.2006 – 30.06.2007 ja nooremad

2A, kolm kolmekordset hüpet

FSSp4/FCSp4

CSSp4/CCSp4

CCoSp4/FCCoSp4

LSp4/SSp4/CSp4

FS Junior:

EUL ENMV kriteeriumid

Junior:

ISU JWC kriteeriumid

TSK2

TSK3

30.06.2006 ja vanemad

2A, neli kolmekordset hüpet

FSSp4/FCSp4

CSSp4/CCSp4

CCoSp4/FCCoSp4

LSp4/SSp4/CSp4

ISU JWC, EC või WC kriteeriumid

TSK3

10-14 (L)

10-16 (M)

Jäätants Advanced Novice

STw3, Sp3, Li3

EUL ENMV kriteeriumid

TSK1

13-18 (L)

13-20 (M)

Jäätants Junior

STw4, Sp4, Li4

EUL ENMV kriteeriumid

ISU JWC/EC/MM kriteeriumid

TSK2

TSK 3

15+

Jäätants Junior/Senior

STw4, Sp4, Li4

ISU JWC/EC/MM kriteeriumid

TSK3Eelmine uudis Järgmine uudis